Відділ "Теорія музики" »

Відділ "Теорія музики"


Вже увійшла і захопила владу
Гармонія... І вже якимось дивом
Вона проникла в серце...

Віра Інбер


1
Викладачі відділу "Теорія музики"

Відділ теорії музики і музичної літератури існує з дня утворення училища. Його історія пов'язана з іменами багатьох музикантів різних поколінь: Ярута Г.М., Правдун В.Є., Христич Р.Г., Семешко Л.М., Мартиненко Л.А., Вишнивецький А.О., Сімонова Т.В., Угрюмов М.П., Ладиженський П.А., Сьомка О.Г., Майстренко А.В., Шипілова Г.П., Мізюк Т.В., Масловська Л.Г. творчість і педагогічна діяльність яких є неоціненним внеском у справу становлення відділу.
Пізніше викладацький склад поповнився кращими випускниками теоретичного відділу Криворізького музичного училища: Алещенко Н.Г., Шупова О.А., Полей О.В., Дроганова Є.В., Ракітянська Л.В., Ракітянський В.М., Давидюк А.О., Лященко І.С., а також викладачами Парієвою О.С., Скоропаденко А.А.
Зараз на відділі працюють викладачі Парієва О.С. (зав.відділом), Сімонова Т.В., Шипілова Г.П., Ракітянська Л.В., Ракітянський В.М., Білодід А.А., Чумаченко І.І., Фокіна К.С., Красільнікова Л.В., Радченко Т.Є.
У 1996 р. на відділі відкрито клас композиції викладача Ракітянського В.М. Під час навчання в цьому класі студенти брали участь та стали лауреатами регіональних (м.Дніпропетровськ), всеукраїнських (м. Полтава, м. Запоріжжя, м. Львів) та міжнародних (м. Чернігів) конкурсів молодих композиторів.
Випускники класу Брага Є., Петров Є., Курінна Н., Архангородська А., Горобець Р., Готман Л. продовжили своє навчання по класу композиції у вищих музичних закладах міст Києва та Львова.
Відділ готує викладачів сольфеджіо, теорії музики і музичної літератури для музичних шкіл України.
Кращі випускники відділу: Белявіна Н.(Балабас) - заслужений діяч мистецтв України, професор, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри мистецьких технологій Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Ольга Чистякова.
Зберігаючи традиції високої професійності, педагоги та студенти беруть участь у регіональних конкурсах наукових робіт студентів "Єдність у розмаїтті", всеукраїнських конкурсах "Молоді музикознавці України" (м.Київ); "Педагогічні пошуки в галузі мистецької освіти в Україні" (м.Луганськ), міжнародних науково-теоретичних конференціях.
Для участі в науково-теоретичних конференціях та авторських концертах, проведенні майстер-класу неодноразово запрошувалась композитор Леся Дичко.
Робота теоретичного відділу відображена в науково-методичних статтях, програмах, у пресі і на телебаченні. Протягом багатьох років викладачі відділу організовують і проводять цикл філармонічних концертів в залі музичного училища; концерти, присвячені ювілейним датам відомих діячів української та світової музичної культури, проводять просвітницьку роботу серед різних категорій слухачів.

2
Музично-теоретична конференція в м.Київ, березень 2008р.

3
Урок з гармонії, викладач Шипілова Г.П.

4
Випускники класу композиції викладача В.М.Ракітянського

5
Команда музичного училища на конкурсі Камертон ХХІ у м.Дніпропетровськ, 2010р.

6
Урок з гармонії,викладач О.С.Парієва 2011 р.

7
Зустріч з композитором, викладачем Дніпропетровської консерваторії В. Скуровським, лютий 2011р.

8
Міська олімпіада з музичної літератури, 2011р., викладач Л.В.Шишак.