Секція музично-теоретичних дисциплін » Офіційний сайт Криворізького Музичного Коледжа а

Секція музично-теоретичних дисциплін


Велику роботу щодо духовного відродження естетичного виховання, організіції фестивального руху в нашому місті проводить Криворізьке музичне училище.


СЕКЦІЯ МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН


Голова ради:
ПАРІЄВА О.С. - голова міської секції, викладач-методист, завідувач предметної комісії спеціалізації « Теорія музики» КВНЗ «КОМК»..
Члени ради:
ТКАЧЕНКО В.М. – викладач-методист ШЕВ № 10.
Секція сольфеджіо:
О.Л. Кашкаха – викладач ШЕВ № 1

Консультанти:
ПАРІЄВА О.С. - голова міської секції, викладач-методист, завідувач предметної комісії спеціалізації « Теорія музики» КВНЗ « Криворізький обласний музичний коледж»;;
ШИПІЛОВА Г.П. – викладач – методист вищої категорії КВНЗ « Криворізький обласний музичний коледж»;;
РАКІТЯНСЬКИЙ В.М. – старший викладач вищої категорії КВНЗ « Криворізький обласний музичний коледж»;;
ДМІТРІЄВА В.О. - – викладач КВНЗ « Криворізький обласний музичний коледж»;;
БІЛОДІД А. А. – викладач КВНЗ « Криворізький обласний музичний коледж»;.


Міська олімпіада з сольфеджіо серед учнів дитячих шкіл естетичного виховання.


Організатори олімпіади:КПМНЗ «Криворізька міська музична школа № 13»

Мета олімпіади:
Виявлення та підтримка обдарованих дітей, зацікавлення учнів у вивченні сольфеджіо, покращення якості навчання та підвищення значення музично – теоретичних предметів.

Учасники олімпіади:
Учасниками олімпіади є учні 3-4 середніх класів ПСМНЗ.

Термін і місце проведення:
Олімпіада проводиться 9 грудня 2017 року на базі КПМНЗ «Криворізька міська музична школа № 13» за адресою: вул. Упіта, 68
Початок – 10.00. Реєстрація учасників 9.30 – 10.00

Форма заявки:
1. Прізвище, ім’я учасника
2. Назва закладу, клас
3. Прізвище викладача
4. Заявка має бути завірена підписом керівника та печаткою навчального закладу.
Заявки на участь в олімпіаді надсилати до 20 листопада 2017року
Клас № 8 Криворізької міської музичної школи № 13 або на електронну пошту: muzicschoo113_kr.rih@email.ua

Конкурсні вимоги:
Учасники олімпіади мають виконати в межах програми для ПСМНЗ такі завдання:
1. Музичний диктант
- І група – «нарізний» (8 тактів, 4 програвання) -
ІІ група - дописати незаповнені такти (4 – 6 програвань)
2. Визначити на слух
- І група – діатонічні інтервали (окрім сексти та септими), мажорний лад, види мінорного ладу, мажорний та мінорний тризвуки ( 8 – 10 елементів)
- ІІ група – діатонічні інтервали ( у межах октави), зб.4, зм. 5 з розв’язанням, мажорний та мінорний тризвуки, їх обернення, Д7, мажорний лад, види мінорного ладу ( 10 – 12 елементів).
3. Письмова робота з теорії:
- 1. Тести
- 2. Виправлення помилок (інтервали, акорди, лади)
- 3. Визначення у мелодії:
- принципу розвитку тематичного матеріалу (повтор, секвенція, варіювання);

- будови; - тощо.
- Розв’язати математичні завдання, наприклад ч5 – б2 =ч4.
4. Музична вікторина:
- 1. Визначити, який інструменти звучить (фортепіано, орган, скрипка, арфа, акордеон, бандура, гітара, флейта, труба, барабан)
- 2. «Вгадай мелодію» (вказати автора та назву)
І група – підручник: О. Давидова, С. Запорожець «Сольфеджіо» 3 клас №№ 22, 23, 50, 51, 68,116, 123, 134, 146, 197; укр. нар. пісня «Щедрик»; Гімн України.
- ІІ група – підручник: О. Давидова «Сольфеджіо» 4 клас №№ 13, 29, 71, 78, 91, 92, 107, 135, 164, 258. «Українська музична література», упорядник І. Казак, частина І – нотні приклади №№ 3, 11, 29; Гімн України.
5. Творче завдання

Склад журі:
Викладачі КВНЗ «Криворізький обласний музичний коледж»ДОР»


Міська музично-теоретична олімпіада з сольфеджіо.
( 24 лютого 2018 р. 1000 клас 50)


Оргкомітет олімпіади:

Спеціалізація «Теорія музики»КВНЗ « Криворізький обласний музичний коледж»ДОР»

Мета заходу:
Виявлення і заохочення обдарованих дітей, майбутніх абітурієнтів спеціалізації «Теорія музики», розширення світогляду учнів на основі позапрограмного матеріалу та поглиблення методики викладання сольфеджіо в школі.

Місце і дата проведення:
Олімпіада проводиться лютого 2018 року
в приміщенні КВНЗ «Криворізький обласний музичний коледж»ДОР» за адресою: вул.Грабовського,12
Початок – 10.00. Реєстрація учасників з 9.00 – 10.00

Вік учасників:
До участі в олімпіаді допускаються учні музичних шкіл 5-8 класів

Форма заявки:
1. Прізвище, ім’я
2. Клас, музична школа
3. ПІБ викладача
Заявки на участь надсилати до 15 лютого 2018 року клас № 36 КВНЗ «Криворізький обласний музичний коледж»ДОР»

Конкурсні вимоги міської олімпіади з сольфеджіо:
1. Написання одноголосного диктанту;
2. Слуховий аналіз окремих елементів музичної мови (15 елементів та акордової послідовності з 10-12 елементів ( 3 – 4 з них уривки з муз. творів);
3. Виконання письмової роботи, що містить побудову:
a) ладів;
b) інтервалів, акордів;
c) акордових послідовностей;
d) невеликі творчі завдання;
e) тести;
відповідно до програми з сольфеджіо для дитячих музичних шкіл.
Час виконання 1 година 30 хвилин.

В складі журі викладачі спеціалізації «Теорія музики»коледжу, представники міського (районного) управління культури та методичних установ.

Заявки надсилати за адресою: 50099, м. Кривий Ріг, вул. Грабовського, 12.
Телефон (056) 401 – 89 - 73. Електронна адреса:kmu_kr@ukr.net, komc@ukr.net


Міський фестиваль юних композиторів
серед учнів музичних шкіл та шкіл мистецтв.
24 лютого 2018 року


Спеціалізація теорії музики КВНЗ «Криворізький обласний музичний коледж»ДОР» проводить фестиваль юних композиторів в березні місяці кожного року в приміщенні музичного коледжу.

Мета фестивалю: виявлення та підтримка талановитої молоді, активізація роботи з учнями, що мають нахил до композиторської творчості.

В фестивалі можуть брати участь учні 1-7 класів дитячих музичних шкіл, шкіл мистецтв.

Твори виконуються авторами або викладачами.

Умови фестивалю:
1. Виконати програму та подати на розгляд журі нотний запис творів.
2. Кількість творів програми учасника фестивалю, жанри та тематика не обмежені.
3. Тривалість виконання не більше 20 хвилин.

Порядок виступів учасників визначається жеребкуванням.

Заяви на участь в фестивалі та нотні записи творів приймаються до 15 лютого 2018 року за адресою:
50099, м.Кривий Ріг, вул.Грабовського,12 КВНЗ «Криворізький обласний музичний коледж» ДОР»,
Вадиму Миколайовичу Ракітянському,
електронна адреса: kmu_kr@ukr.net ,komc@ukr.net

В заяві повинні бути анкетні данні:
1. Прізвище, ім’я учасника фестивалю.
2. Вік
3. Яка музична школа.
4. Який час займається композицією (рік, два, тощо)
5. Прізвище, ім’я, по-батькові викладача з композиції
6. Програма виступу, назви, хронометраж.

Всі учасники та викладачі відзначаються грамотами.

В складі журі викладачі спеціалізації «Теорія музики» коледжу, представники міського (районного) управління культури та методичних