Секція музично-теоретичних дисциплін » Офіційний сайт Криворізького обласного музичного колледжа

Секція музично-теоретичних дисциплін


Велику роботу щодо духовного відродження естетичного виховання, організіції фестивального руху в нашому місті проводить Криворізький музичний коледж.Міська олімпіада з сольфеджіо серед учнів дитячих шкіл естетичного виховання.
(8 грудня 2018 року)


Організатори олімпіади: КПМНЗ «Криворізька міська музична школа № 13»

Мета олімпіади:
Виявлення та підтримка обдарованих дітей, зацікавлення учнів у вивченні сольфеджіо, покращення якості навчання та підвищення значення музично – теоретичних предметів.

Учасники олімпіади:
Учасниками олімпіади є учні 3-4 середніх класів ПСМНЗ з 8-ми річним та ІІ-ІІІ класів з 6-ти річним термінами навчання.
І група – учні 3 класу, ІІ класу ІІ група – учні 4 класу, ІІІ класу

Термін і місце проведення:
Олімпіада проводиться 8 грудня 2018 року на базі КПМНЗ «Криворізька міська музична школа № 13» за адресою: вул. Упіта, 68
Початок – 10.00. Реєстрація учасників 9.30 – 10.00

Форма заявки:
1. Прізвище, ім’я учасника
2. Назва закладу, клас
3. Прізвище викладача
4. Заявка має бути завірена підписом керівника та печаткою навчального закладу.
Заявки на участь в олімпіаді надсилати до 15 листопада 2018року
Клас № 8 Криворізької міської музичної школи № 13 або на електронну пошту: muzicschoo113_kr.rih@email.ua
Телефони для довідок – 067 479 99 54, 067 937 26 17

Конкурсні вимоги:
Учасники олімпіади мають виконати в межах програми для ПСМНЗ такі завдання:
1. Музичний диктант
І група – «нарізний» (8 тактів, 4 програвання)
ІІ група - дописати незаповнені такти (4 – 6 програвань)
2. Визначити на слух
І група – діатонічні інтервали (окрім сексти та септими), мажорний лад, види мінорного ладу, мажорний та мінорний тризвуки (8 – 10 елементів)
ІІ група – діатонічні інтервали (у межах октави), зб.4, зм. 5 з розв’язанням, мажорний та мінорний тризвуки, їх обернення, Д7, мажорний лад, види мінорного ладу (10 – 12 елементів).

3. Письмова робота з музичної грамоти:
- лад, ступені ладу;- лад, ступені ладу;
- мажор; мінор (3-х видів) до 2-х знаків включно (для І групи), до 3-х знаків (для ІІ групи);
- будова натурального мажору та мінору (1 – тон, ½ - напівтон);
- однойменні та паралельні тональності;
- інтервали: І група – окрім сексти, септими, ІІ група – окрім септими, тонова величина інтервалу, консонанс, дисонанс;
- тризвуки: головні тризвуки, назва тонів тризвуку; обернення тонічного тризвуку (друга група);
- затакт, паузи.
Метроритм:
- половина, чверть, восьма, 4 шістнадцятих, 2 шістнадцятих восьма, восьма дві шістнадцятих, довгий пунктир (короткий пунктир – друга група);
- розміри 2/4, 3/4, 4/4. Завдання:
- 1. Тести – перша група. Відповісти на запитання – друга група.
- 2. З вокального групування зробити інструментальне та поділити мелодію на такти.
3. Завдання для І групи:
- Визначити та підписати інтервали.
Завдання для ІІ групи:
- Виправити помилки (інтервали, акорди, лади).
4. Визначення у мелодії:
- принципу розвитку тематичного матеріалу (повтор, секвенція, варіювання);
- будова;
- тональність;
- розмір;
- вид ладу.
5. Розв’язати математичні завдання, наприклад ч5+б2=ч4 (для другої групи).
6. Грамотно записати мелодію.

4. Музична вікторина:
- 1. Визначити, який інструмент звучить (фортепіано, орган, скрипка, акордеон, бандура, труба, саксофон, трембіта, сопілка, цимбали).
- 2. «Вгадай мелодію» (вказати автора та назву – мелодії звучать з супроводом).
І група– підручник: О. Давидова, С. Запорожець «Сольфеджіо» 3 клас
- №№ 50, 51,190, 200; українська народна пісня «Щедрик»; Гімн України, К. Сен-Санс «Лебідь», М. Римський – Корсаков «Політ джмеля», А. Вівальді.
Концерти «Чотири пори року»: Концерт №2«Літо», ІІІ частина(Гроза), Е. Гріг «Ранок» (з музики до драми Г. Ібсена «Пер Гюнт»). ІІ група– підручник: О. Давидова «Сольфеджіо» 4 клас - №№ 91, 164, 258 «Ніч яка місячна», «Українська музична література», упорядник І. Казак, частина І - нотні приклади №№ 3, 11, 29; Гімн України, М. Скорик «Мелодія».


Склад журі:
Викладачі КВНЗ «Криворізький обласний музичний коледж»ДОР»Міська олімпіада з музичної літератури
( 17 лютого 2019 р.)

Оргкомітет олімпіади:
Спеціалізація «Теорія музики» КВНЗ «Криворізький обласний музичний коледж»ДОР»
Мета заходу:
Закріплення та поглиблення знань учнів музичних шкіл та шкіл естетичного виховання з предмету музичної літератури, формування активної, творчої особистості.
Тема олімпіади:
«Життя та творчість Л. Ревуцького» (до 130-річчя від дня народження митця)
Місце і дата проведення:
Олімпіада проводиться 17 лютого 2019 року в приміщенні КВНЗ «Криворізький обласний музичний коледж»ДОР» за адресою: вул. Грабовського,12
Початок – 10.00 Реєстрація учасників з 9.00 – 10.00
Приймають участь учні музичних шкіл 7-8 (5-6) класів.

Форма заявки: (українська мова!)
1. Прізвище, ім’я учасника
2. Музична школа
3. Клас
4. ПІБ викладача
Заявки на участь надсилати до 1 лютого 2019 року в електронному вигляді на e-mail: vira.nadiya84@gmail.com

Конкурсні вимоги міської олімпіади з музичної літератури:
- 1. Письмове завдання (тестова форма та «питання-відповідь»).
Надана форма роботи передбачає відповіді на запитання по біографії і творчості Л. Ревуцького.
- 2. Кросворд.
Ця форма роботи дає можливість перевірити володіння основними питаннями з програми курсу «Музична література», виявити світогляд учнів та вміння швидко реагувати та вирішувати проблемні питання.
- 3. Визначення музичних фрагментів.
Учасники повинні визначити надрукований фрагмент з основних, провідних музичних тем творчості композитора (3-5 фрагментів)
- 4. «Портретний калейдоскоп».
Визначення портретів українських композиторів другої половини XIX – початку XX ст.. (за програмою музичних шкіл: від М. Лисенка до Л. Ревуцького).
- 5. Музична вікторина.
Визначення найбільш яскравих фрагментів музичних творів за програмою курсу «Музична література» (перелік музичних творів додається). Музична аудіо-вікторина складатиметься з 20 музичних фрагментів.
Час виконання 2 години.

Склад журі: викладачі спеціалізації «Теорія музики» коледжу, представники міського (районного) управління культури та методичних установ.

СПИСОК МУЗИЧНИХ ФРАГМЕНТІВ НА ВІКТОРИНУ:
1. Л. Ревуцький Симфонія №2 І частина, тема ГП «Ой весна-весниця».
2. Л. Ревуцький Симфонія №2 І ч. тема ПП «Та не жаль мені».
3. Л. Ревуцький Симфонія №2 ІІ ч. вступ «Ой, Микито, Микито».
4. Л. Ревуцький Симфонія №2 ІІ ч. основна тема «Ой там в полі сосна».
5. Л. Ревуцький Симфонія №2 ІІч. тема середнього розділу «У Києві на ринку».
6. Л. Ревуцький Симфонія №2 ІІІ ч. тема ГП «А ми просо сіяли».
7. Л. Ревуцький Симфонія №2 ІІІ ч. тема ПП «При долині мак».
8. Л. Ревуцький Поема-кантата «Хустина» вступ «У неділю не гуляла».
9. Л. Ревуцький Поема-кантата «Хустина» Пісня дівчини «Хустиночко мережана…».
10. Л. Ревуцький Поема-кантата «Хустина» Пісня чумака «Доле моя, доле».
11. Л. Ревуцький Вокальний цикл «Сонечко» № 1 «Вийди, вийди, сонечко».
12. Л. Ревуцький Вокальний цикл «Сонечко» № 13 «Іди, іди, дощику».
13. Л. Ревуцький Вокальний цикл «Сонечко» № 17 «Дзвони».
14. Л. Ревуцький Вокальний цикл «Сонечко» № 24 «Шум».
15. Л. Ревуцький п’єса для фортепіано «Пісня».
16. Л. Ревуцький Прелюдія Ре-бемоль мажор
17. Л. Ревуцький Прелюдія фа-діез мінор.
18. Л. Ревуцький Фортепіанний концерт Фа мажор І ч. вступ
19. С. Людкевич кантата «Заповіт» 1 епізод «Як умру, то поховайте».
20. С. Людкевич кантата «Заповіт» 5 епізод «Поховайте та вставайте».
21. С. Людкевич обробка народної пісні «Ягілка».
22. С. Людкевич фортепіанна п’єса «Українська баркарола».
23. В. Косенко «11 етюдів у формі старовинних танців» № 7 «Гавот» сі мінор.
24. В. Косенко романс «Колискова».
25. М. Лисенко увертюра до опери « Тарас Бульба» (редакція Л. Ревуцького).Міська музично-теоретична олімпіада
з сольфеджіо та музичної грамоти.
( 31 березня 2019 р.)


Оргкомітет олімпіади:
Спеціалізація «Теорія музики» КВНЗ «Криворізький обласний музичний коледж»ДОР»
Мета заходу:
Закріплення знань учнів музичних шкіл та шкіл естетичного виховання з предмету сольфеджіо; заохочення обдарованих дітей до розкриття своїх здібностей.
Місце і дата проведення:
Олімпіада проводиться 30 березня 2019 року в приміщенні КВНЗ «Криворізький обласний музичний коледж»ДОР» за адресою: вул.. Грабовського,12
Початок – 10.00 Реєстрація учасників з 9.00 – 10.00
Приймають участь учні музичних шкіл 5-8 класів.

Форма заявки: (українська мова!)
1. Прізвище, ім’я учасника
2. Музична школа
3. Клас
4. ПІБ викладача
Заявки на участь надсилати до 15 березня 2019 року в електронному вигляді на e-mail: vira.nadiya84@gmail.com

Конкурсні вимоги міської олімпіади з сольфеджіо:
1. Написання одноголосного диктанту.
2. Слуховий аналіз
- окремих елементів музичної мови (15 елементів);
- акордової послідовності з 10-12 елементів;
- 1-2 фрагменти з музичних творів (визначити функції).
3. Виконання письмової роботи, що містить побудову (відповідно до програми з сольфеджіо для дитячих музичних шкіл):
- ладів;
- інтервалів;
- акордів;
- акордових послідовностей;
- невеликі творчі завдання;
- тести;
Час виконання 1 година 30 хвилин.

Склад журі: викладачі спеціалізації «Теорія музики» коледжу, представники міського (районного) управління культури та методичних установ.Міський фестиваль юних композиторів
серед учнів музичних шкіл та шкіл мистецтв.
(31 березня 2019 року)


Спеціалізація теорії музики КВНЗ «Криворізький обласний музичний коледж»ДОР» проводить фестиваль юних композиторів в березні місяці кожного року в приміщенні музичного коледжу.

Мета фестивалю: виявлення та підтримка талановитої молоді, активізація роботи з учнями, що мають нахил до композиторської творчості.

В фестивалі можуть брати участь учні 1-7 класів дитячих музичних шкіл, шкіл мистецтв.

Твори виконуються авторами або викладачами.

Умови фестивалю:
1. Виконати програму та подати на розгляд журі нотний запис творів.
2. Кількість творів програми учасника фестивалю, жанри та тематика не обмежені.
3. Тривалість виконання не більше 20 хвилин.

Порядок виступів учасників визначається жеребкуванням.

Заяви на участь в фестивалі та нотні записи творів приймаються до 15 лютого 2019 року за адресою:
50099, м.Кривий Ріг, вул.Грабовського,12 КВНЗ «Криворізький обласний музичний коледж» ДОР»,
Вадиму Миколайовичу Ракітянському,
електронна адреса: kmu_kr@ukr.net ,komc@ukr.net

В заяві повинні бути анкетні данні:
1. Прізвище, ім’я учасника фестивалю.
2. Вік
3. Яка музична школа.
4. Який час займається композицією (рік, два, тощо)
5. Прізвище, ім’я, по-батькові викладача з композиції
6. Програма виступу, назви, хронометраж.

Всі учасники та викладачі відзначаються грамотами.

В складі журі викладачі спеціалізації «Теорія музики» коледжу, представники міського (районного) управління культури та методичних