Сектор педагогічної практики (історія) »

Сектор педагогічної практики (історія)


У 2015 році школу педагогічної практики було реорганізовано в сектор педагогічної практики при Криворізькому обласному музичному коледжі. Керуванням навчально-виховного процесу в секторі педагогічної практики при коледжі займався заступник директора з навчально-виробничої практики Мєдвєдєв Євген Володимирович. Практична робота студентів проходить на всіх відділах. Кожен учень сектору педпрактики має індивідуальне спрямування щодо оволодіння інструментом, або вокальними навичками, а також відвідує музично-теоретичні дисципліни та «Хоровий клас». З 1 січня 2017 року керуванням навчально-виховного процесу в секторі педагогічної практики при коледжі займається заступник директора з навчально-виробничої практики Волченкова Ніна Володимирівна.

1- Заступник директора з виховної роботи Волченкова Н.В.

Відділ педагогічної практики був заснова ний у 1961 році. Першим завідувачем відділу педагогічної практики була Шильман Софія Ільінічна.

00

Протягом наступних років відділом керували Ольга Олексіївна Ільїна, Людмила Григорівна Прохода, Павло Михайлович Сергейчук, Євген Олексійович Прохоров, Наталія Володимирівна Невесела, Катерина Сергіївна Фокіна..
У школі педагогічної практики студенти старших курсів під керівництвом досвідчених викладачів-методистів здобувають навички методичної та практичної роботи з учнями, оволодівають основами своєї майбутньої спеціальності – викладача музичної школи.
Протягом багатьої років у школі педагогічої практики існували хор (керівник Валентина Миколаївна Горбатюк), оркестр народних інструментів (керівник Геннадій Пилипович Дубінін).
З 2014 року школу педагогічної практики при Криворізькому бласному музичному училищі очолювала Карпєєва Анастасія Миколаївна.

Багато дітей, які добре зарекомендували себе в школі педагогічної практики, мали змогу стати учнями школи обдарованих дітей, а в подальшому – навчатися в музичному училищі та найкращих музичних вищих навчальних закладах країни. Так, Лисяк Альона закінчила диригентсько-хоровий відділ музичного училища, Дарина Прокопович – фортепіанний відділ; Олена Біт – студентка відділу „Естрадний спів” музичного училища, Дар’я Юрченко – студентка фортепіанного відділу музичного училища, Таїсія Старшинова – студентка фортепіанного відділу музичного училища; Єгор Горшков, Юлія Косенкова, Андрій Гриценко, Захар Дубовий, Юлія Заєць, Віра Старшинова зараз є студентами Криворізького державного педагогічного університету, Ганна Андрієнко – студентка Державної академії керівників кадрів культури і мистецтв.
Студентами відділу духових інструментів стали колишні учні школи педагогічної практики: Сергій Хмелевський (нині артист оркестру в Бельгії), Сергій Каваленко (викладач відділу по класу труби), Олег Чайка (зараз артист оркестру Київського Національного театру опери та балету ім. Т. Шевченка, м.Київ).Учні школи педагогічної практики є постійними учасниками щорічного фестивалю „Чарівна флейта”. З 1998 року на базі музичних шкіл був заснований дитячий естрадно-джазовий ансамбль „Smile”, який став стартовим майданчиком у світ великої музики (кер. О.П. Полтавський).
У минулому в школі педагогічної пратики естрадного відділу навчалися такі відомі музиканти, як О.Старовойтов (викладач гітари у дитячій музичній школі № 4), А.Арістархов (викладач дитячої музичної школи № 6), В.Завадський (бас-гітарист Національного джаз-оркестру „Радіо-Бенд”), С.Терешенков (музикант гурту співачки Гайтани), І.Алабужев (студент Віденської Національної академії мистецтв, Австрія), В.Вошколуп (викладач джазової гітари Київського музичного училища ім. Глієра) та багато інших. З метою пропаганди естрадного музичного мистецтва у 1997 році був заснований молодіжно-дитячий фестиваль „Джаз і Юність”(засновники А.І. Шумейко та О.П. Полтавський), який останнім часом набув статусу регіонального та з закритих приміщень вийшов на відкриті майданчики міста і перетворився на справжнє свято джазової музики.
З 2004 року в школі педагогічної практики існує хор хлопчикиів, з 2009 року до хора хлопчиків приєднали дівчат (кер. Л.Ф. Суханова). Хор школи педагогічної практики з успіхом бере участь у концертах міста, у фестивалях „Співоча весна” та „Діти за природу”.
Робота школи педагогічної практики здійснюється на основі закладених традицій та здобутків і постійно вдосконалюється, вивчаючи нові дослідження педагогіки та психології.


1. Виконавська практика.
Процес оптимізації спеціальної професійної освіти вимагає звернути велику увагу на курс виконавської практики в училищі. Одне з найважливіших завдань музичної педагогіки – всебічний музично-виконавський розвиток студента, підготовка музиканта, який готовий проводити просвітницьку діяльність, щоб пропагувати кращі зразки класичної і сучасної музики, розвивати естетичні та художні смаки в суспільстві.
Виконавська діяльність тісно пов’язана з питанням формування світогляду, ідейного і морального розвитку особистості. Ось чому сьогодні предметом найуважнішого вивчення стають зміст, принципи і методи виховання творчої виконавської майстерності.

Основні завдання виконавської роботи:
• розвивати творчу активність;
• виховувати естрадну витримку,артистизм;
• формувати і закріплювати виконавські навички;
• нагромаджувати практичні і теоретичні знання;
• розвивати навики якісної оцінки виконання;
• розширювати репертуарний матеріал;
• залучати студентів до організаційної роботи;
• розвивати навики ансамблевої гри, вміння працювати в колективі;
• прауктично втілювати навики роботи над репертуаром.
Творчо-виконавська робота викладачів і студентів у Криворізькому музичному училищі є невід’ємною частиною професійної підготовки творчих інтелектуально-обдарованих спеціалістів.
Зміст творчого процесу в Криворізькому музичному училищі визначається: профілем закладу це – учбова робота, функціонуванням його як концертної організації, зв'язками з професійними й аматорськими об'єднаннями.
Ведеться велика робота щодо розвитку творчого потенціалу, розширення співпраці із закладами культури й мистецтва регіону, з навчальними закладами й державними структурами України.

2. Концепція розвитку виконавської практики й творчої діяльності в Криворізькому музичному училищі базується на таких принципах:
- органічної єдності навчальних і позанавчальних форм творчої та виконавської діяльності, яка дозволяє, з одного боку, підвищити якість освітнього процесу, а з іншого - дає можливість організувати творче дозвілля студентів училища;
- формування й розвитку інноваційних підходів педагогічної діяльності, спрямованої на виявлення здібностей, нахилів, обдарувань; - диференційованого підходу до різних категорій студентів;
- індивідуального підходу до студентів, який дозволяє забезпечити органічну єдність вимог загальнокультурного та професійного розвитку й обліку індивідуальних здібностей, нахилів, обдаровань.

3. Стратегія творчої та виконавської діяльності полягає в наступному:
- творча й виконавська діяльність ефективна, якщо вона в нерозривному зв'язку пов”язана з навчальним процесом;
- творча й виконавська практика в училищі є продуктом безперервної співпраці, взаємодії викладачів і студентів, що здійснюється як під час навчального процесу, так і в позаурочний час.

4. Для успішної реалізації творчого процесу в училищі розроблена система творчої та концертно-виконавської діяльності:
- філармонічні концерти для мешканців міста, регіону, області.
Основною метою творчої діяльності є використання навчальних і позанавчальних форм діяльності студентів Криворізького музичного училища, для стимулювання й розвитку їх творчого потенціалу, а також підвищення ефективності освітньої діяльності та якості підготовки спеціалістів в училищі, формування високих духовних цінностей, засвоєння й поширення кращих зразків народної художньої творчості.

5. Форми виконавської практики:
- участь в академічних концертах;
- підготовка та участь у відкритих концертах класу, відділу, концертах музичного училища для мешканців міста, регіону, області;
- участь у тематичних концертах (конференціях);
- участь у конкурсах, фестивалях різного рівня;
- концертні виступи з сольною програмою, в ансамблі, у складі оркестрів.
Від чіткої організації виконавської практики й послідовності її проходження залежить підготовка молодих спеціалістів до професійної діяльності. До виконавської практики необхідно підходити індивідуально, враховуючи здібності кожного студента. Виконавців з комплексом яскравих здібностей готують до конкурсів і фестивалів різного рівня, до відкритих тематичних концертів.
Виконавська робота в музичному училищі, включає в себе напрямки, як навчального плану, так і виконавство в чистому вигляді. У рамках навчального плану виконавська робота являє собою виконання програм під час академічних вечорів, заліків, іспитів. Раніше на цей вид роботи відводились додаткові години, а також була можливість проводити „ Дні практики”, коли студенти виступали у відкритих академічних концертах з присутніми в залі слухачами (це були студенти інших відділів та курсів), і це мало, безперечно, великий виховний вплив, крім того, збагачувався репертуар студентів. На жаль, у нових навчальних планах годин на виконавську практику немає, але форми публічних академічних концертів необхідно шукати (проводити їх у вечірні години або намагатись скласти розклад таким чином, щоб відводити ці години, коли б відділи мали можливість проводити академічні концерти). Треба і необхідно використовувати для виконавської практики не тільки великий, а й малий зал.
Спільним для всіх відділв є участь у конкурсах різного рівня – обласних, регіональних, всеукраїнських, міжнародних; у звітних концертах відділів в училищі, а також у концертах в МШ міста.