Правила прийому » Офіційний сайт Криворізького Музичного Коледжа а

Правила прийому

Шановні абітурієнти!

У звꞌязку з затвердженням Наказом МОН №599 від 14.04.17 (затверджено в міністерстві юстиції 13.05.2017) Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 р вносяться зміни до Правил прийому на навчання в КВНЗ "Криворізький обласний музичний коледж" ДОР" у 2017 р.