Відділ загальноосвітньої, гуманітарної та соціально-економічної підготовки »

Відділ загальноосвітньої, гуманітарної та соціально-економічної підготовки


Бути щасливим – це значить пізнати, знайти самого себе.
В усіх науках і мистецтвах плодом є правильна практика.

Григорій Сковорода


1
Викладачі відділу "Загальноосвітньої, гуманітарної та соціально-економічної підготовки"

Відділ загальноосвітньої, гуманітарної та соціально-економічної підготовки був заснований у 1962 р., і з того часу є справжнім мозковим центром Криворізького музичного коледжу. Кожен студент коледжу проходить через трепетні, кваліфіковані руки викладачів відділу, які підвищують інтелектуальний рівень майбутніх музикантів, навчають їх думати, адекватно сприймати й реагувати на суспільне й політичне життя нашої держави, знати іноземні мови, не цуратися власної історії. Розвивають також естетичні смаки, прищеплюють повагу до української мови, української та світової літератури, культури.

Першим завідувачем відділу була В.І. Шумакова, яка заклала фундамент для його становлення та не один рік присвятила його розвиткові. У подальшому славу й міць відділу будували викладачі Л.В. Красільнікова, Д.П. Корчага, Ю.І. Фролов, Т.С. Іскренко, І.М. Моськін, З.В. Журавльова, Т.С. Заблудіна, С.В. Гончарова, А.В. Мироненко, О.Ю. Тарасик, А.С. Тельпіс, Л.М. Сенчина. Власний стиль викладання з високими результатами за довголітню педагогічну діяльність сформували С.А. Русакова, яка працювала на відділі понад 20 років, Г.А. Півторак, віддавши училищу й відділу більше 35-ти років. Усі вони – справжні професіонали своєї справи, бо вміло вкладали знання, духовність у душі юних музикантів.

Зараз на відділі працюють викладачі О.В. Углицький (завідувач відділу), Н.В. Невесела, Т.Г. Ємельянцева, М.Б. Басс, О.М. Роговська, Г.Д. Саліхова, І.І. Роговська. З 1972 р. працює в училищі В.М. Ярцев. Крім педагогічної діяльності, він три-валий час посідав посаду інженера звукозапису. За довгі роки роботи він став справжнім професіоналом та ентузіастом своєї справи. Понад 20 років працює на відділі Л.П. Сліпченко, досягши значних успіхів у формуванні багатогранної осо-бистості студента-музиканта, а сьогодні продовжує роботу в напрямку розвитку відділу.

Відділ загальноосвітньої, гуманітарної та соціально-економічної підготовки має власні багаті традиції. Студенти коледжу під наставництвом викладачів відділу завжди серед кращих у міських предметних олімпіадах, конкурсах, конференціях.


Наші лауреати в різні роки:


Катерина Нетудихатка – гран-прі міського конкурсу-захисту концепцій з філософії, 2003 р.; Катерина Баклан – ІІ місце в міській олімпіаді з правознавст-ва, 2001 р. (викладач Л.П. Сліпченко); Ганна Шамшуріна – ІІ місце в міській олімпіаді з історії, 2002 р. (викладач М.Б. Басс);
- Богдана Веретельник – учасниця студентської регіональної конференції до юві-лею М. Грушевського, 2006 р. (викладач М.Б. Басс),
- Олексій Бондаренко (2002 р.), Аліна Сахненко (2007 р.), Ольга Штрігель (2008 р.), Дарина Івлєва (2013 р.), Юлія Лушпій (2014 р.) – І місце в міському етапі Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика (викладачі О.Ю. Тарасик, О.В. Углицький);
- Аліна Полівко – ІІ місце на Всеукраїнському етапі Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика, 2008 р. (викладач О.В. Углицький);
- Вікторія Забіяка – І місце в міському конкурсі з англійської мови, 2011 р. (вик-ладач А.С. Тельпіс);
- команда коледжу в складі Єлизавети Рябушкіної, Дмитра Дядюна, Андрія Бабенка, Валентини Таран – ІІІ місце в міському конкурсі з англійської мови, 2012 р. (викладач А.С. Тельпіс);
- Софія Довгань – ІІ місце в міському конкурсі з англійської мови, 2016 р. (викла-дач І.І. Роговська);
- Дар’я Оцяця, Олексій Фатєєв, Катерина Кошеленко – переможці обласного кон-курсу творчих робіт із правознавства «День без обов’язків – день без прав», 2012 р. (викладач Л.П. Сліпченко);
- Ангеліна Серафимович (2012 р.); Анастасія Мікрюкова, Олексій Фатєєв, Юлія Косенкова (2013 р.) – учасники студентських конференцій з філософії (викладач Л.П. Сліпченко);

2
Учасники конференції з філософії.
(А.Мікрюкова, О.Фатєєв, Ю.Косенкова)
2012 р.

- Віктор Венгрус – ІІІ місце в міській олімпіаді з соціології, 2016 р. (викладач Л.П. Сліпченко);

Не перший рік існує в коледжі літературний гурток, який заснувала О.Ю. Тара-сик. Він об’єднує творчо обдаровану молодь, підтримує тісні зв’язки з міськими літераторами. Студенти коледжу зі своїми літературними творами й авторськими піснями неодноразово ставали переможцями регіональних літературно-музичних конкурсів. Серед кращих у різні роки були Катерина Нетудихатка, Ельвіра Пала-марчук, Василь Чернявський (викладач О.Ю. Тарасик), Олена Скабіцька, Максим Задирака, Ірина Горова, Катерина Кошеленко, Вадим Бриж, Яна Шкута, Анастасія Мікрюкова, Анна Сергеєнко (викладач О.В. Углицький у творчій співпраці з криворізьким поетом і викладачем музичного коледжу В.П. Пікулем).

3
Переможці міського летіратурного конкурсу
І. Горова, Я.Шкута, К.Кошеленко
(2011 - 2013)

На високому рівні завжди було в училищі й фізичне виховання. Студенти завжди брали активну участь у спортивних змаганнях районного та міського рівнів, нерідко виборюючи призові місця. У 70 – 80-х роках в коледжі функціонувала секція з бадмінтону, якою керував В.М. Ярцев. Команда коледжу з бадмінтону в 1986 р. посідала ІІ місце на обласних змаганнях. Двоє студентів цієї секції в май-бутньому стали кандидатами в майстри спорту, один студент – майстром спорту. З 2002 р. викладачем фізвиховання працює Т.Г. Ємельянцева, яка, будучи кандида-том у майстри спорту, стала справжнім ентузіастом своєї справи. З її ініціативи впродовж кількох років існувала секція з настільного тенісу. Збірна команда ко-леджу двічі посідала ІІІ місце з цього виду спорту в спартакіаді міста (2006 і 2008 роки). З 2002 р. проводиться День спорту, який щорічно розкриває спортивні здібності студентів музичного коледжу. Останніми роками ведеться плідна робота з впровадження професійно-прикладної фізичної підготовки з урахуванням профілю коледжу.

4
На уроці фізичного виховання
(Викладач Ємельянцева Т.Г.)

5
День спорту-2014

Викладачі відділу використовують передовий педагогічний досвід, широко за-стосовують інноваційні навчальні технології, впроваджують міжпредметні зв’язки з музично-теоретичними дисциплінами.

Відділ загальноосвітньої, гуманітарної та соціально-економічної підготовки є важливою ланкою в структурі музичної освіти в коледжі. Студенти, крім фахової освіти, здобувають загальну освіту, вчаться думати, розширюють свій кругозір, аби стати людиною освіченою, інтелігентною та ерудованою – такою, якою вимагає бути від неї сучасне життя.