Відділ "Фортепіано" »

Відділ "Фортепіано"


Гра на фортепіано - рух пальців;
виконання на фортепіано - рух душі.
Зазвичай ми чуємо тільки перше.

А.Рубінштейн


1
Викладачі відділу "Фортепіано"

У 1959р. за ініціативою директора музичної школи№1 міста Кривого Рогу М.І.Ромасенка та підтримки місцевої влади було відкрите музичне училище в нашому місті.
Одним з перших відділів був відділ "Фортепіано". За минулі 45 років колектив відділу набув помітних успіхів у вихованні музикантів-професіоналів. Сьогодні на відділі склалися особливі традиції в організації як професійної, так і виховної роботи. Ці традиції, головна з яких, - висока професійна вимогливість, закладали ті, хто були першими.
Це випускниці Ленінградської консерваторії Н.О.Тульчинська та Московської консерваторії К.Ф.Любимова, Мінської консерваторії Н.Д.Тьомкіна, Київської консерваторії О.Л. Скорбященська, А.Б.Улахли, О.О.Ільїна, І.П.Журко, Л.П. Виноградова, І.Б.Мащенко, Саратовської - Л.С.Пеннер, Одеської - С.Б. Строганова.
Згодом влилися в колектив і продовжили та збагатили традиції випускниці Одеської консерваторії Л.О. Тряскова та Харківського інституту мистецтв М.М.Кратінова.
Значний внесок у професійне становлення відділу внесла К.Ф.Любимова. Учениця видатного піаніста Григорія Гінзбурга, вона протягом багатьох років завідувала відділом. Разом з нею перший директор училища М.І. Ромасенко доклав немало зусиль, щов викладачі вивчали найкращі сучасні методики, запрошуючи для цього видатних педагогів центральних музичних шкіл міст Москви та Києва. Приїздили з класами та проводили методичні конференції А. Артоболєвська, С. Фейгін та інші. Серед гостей відділу та училища були Т. Ніколаєва, Т. Кравченко, Д. Башкіров, Е. Вірсаладзе, Керер, Я. Флієр, О. Малінін та інші видатні музиканти, піаністи та викладачі.
Піаністи Криворізького музучилища стали помітними уже в 1966 році, коли головою державної екзаменаційної комісії був професор Одеської консерваторії Є.В .Ваулін, а тодішні випускники В. Замишляєв, Стьопкіна успішно вступили до ВНЗ.
Значних успіхів досягла викладач М.М.Кратінова, виховавши з 1976 до 2005 р.р. багато лауреатів конкурсів різного рівня та підготувавши 84 виступи учнів у конкурсах та фестивалях, де 43 з них відзначені конкурсними нагородами. Серед найталановитіших учнів її класу останніх років М. Міхайліді та Д. Смірнова, які стали лауреатами міжнародних конкурсів в Італії, Німеччині, Франції, Чехії, Австрії, за що М.М. Кратінова здобула почесне звання "Людина року". Яскраву сторінку в історію училища вписав своєю концертно-виконавською та педагогічною діяльністю В.Г. Замишляєв. Серед учнів його класу багато лауреатів конкурсів: А. Дев'якович, Я. Приступа, Н. Самотуга, В. Лисенко, О. Білоусов, Д .Буднік. Значний внесок у виховання педагогічних кадрів зробила О.О. Ільїна, яка протягом багатьох років очолювала відділ педагогічної практики. Особливістю її роботи є вміння передати учням своє захоплення та любов до педагогіки, а її методичний посібник "Методико-виконавський аналіз педагогічного репертуару" є цінним узагальненням педагогічного досвіду викладача і допомагає студентам у вивченні предмета (методики), що ведуть її ж випускниці О.М. Потапова та О.В. Денисюк.
З 1978 р. відділ очолює Л.О. Тряскова, яка у своїй діяльності продовжує кращі професійні традиції, намагається підняти на вищий рівень методичну роботу в музичних школах та зв'язок з ВНЗ. Щорічно проводяться зустрічі з провідними викладачами ВНЗ та спеціальних музичних шкіл, концерти учнів їхніх класів та майстер-класи. Методичні конференції поводять Г.Гельфгат, В.Макаров, І.Балашова, І.Сухомлінов, В.Козлов, Б.Архимових, О.Бугаєвський, А. Кардашов, І. Рябов, Н. Руденко, А. Угорський, О. Малов, В. Нільсен, Б. Фьодоров. Професійний досвід видатних викладачів відчутно збагатив роботу відділу та музичних шкіл. Учні класу Л.О. Тряскової з успіхом виступають у концертах та конкурсах. Серед найкращих О. Костоломова, О .Кудрякова, Л. Смоленцева, які стали лауреатами. Однією з особливостей відділу є його склад. Так з 16 викладачів сьогодні 13 колишні випускники нашого училища, та ще восьмеро працюють на відділі загального фортепіано та концертмейстерами училища. Другою особливістю є те, що майже всі викладачі поєднують педагогічну та концертмейстерську діяльність. Нагороджені дипломами "Кращий концертмейстер" Н.М. Педан, О.І. Осетрова, Л.О. Тряскова, Н.С. Смірнова, Л.Я. Замишляєва, Н.В. Волченкова, О.Г. Єрьоміна. Викладачі ведуть активну концертно-виконавську діяльність, виступаючи як в благодійних концертах філармонії, так і в інших містах України та зарубіжжя. Серед яскравих - виступи солістів В.Г. Замишляєва, Н. Смірнової, О. Чеботаренко, О. Осетрової, дуетів М. Кратінової та Ю. Шильмана, Н.Педан та О. Ващенко, тріо Л. Тряскової - Н. Чернійчук - В. Гріценка; дует О. Єрьоміна - Т. Кадук став лауреатом І премії обласного конкурсу. Відділом щорічно проводиться міський конкурс учнів музичних шкіл "Юний віртуоз", що є гарним стимулом у вихованні юних талантів та у підвищенні професійності роботи викладачів музичних шкіл. До 40-річчя училища відділом започаткований регіональний конкурс піаністів шести музучилищ міст Кривого Рогу, Дніпропетровська, Харкова, Кіровограду та Запоріжжя, що є гарним стимулом для студентів та викладачів. Відділ став одним з кращих в Україні, серед випускників заслужена артистка, є кандидати наук, випускники відділу працюють по всьому світу. Рівень роботи відділу відповідає сучасним вимогам фахового виховання працівників музичної освіти та культури.
За програмою комплексного виховання фахівця предмет "Загальне фортепіано" існував з першого року започаткування Криворізького музичного училища. Над опануванням фортепіано студентами інших спеціальностей працювали викладачі відділу "Загальне фортепіано", зокрема викладачі:Сандомирська Маріана Товіївна, Шильман Софія Іллівна, Гришаєва Віра Григорівна та ін.
Першою завідуючою самостійного відділу "Загальне фортепіано" стала Інюшева Любов Борисівна. Згодом, протягом 10 років, відділом керував Власенко Володимир Іванович. У цей час на відділі працюють викладачі Гусєва Інесса Маркелівна, Касьянова Любов Григорівна, Суханова Вікторія Георгіївна, Левченко Ніна Миколаївна, Крилова Олександра Михайлівна, Горянська Тетяна Петрівна, Алещенко Наталя Георгіївна.
Декілька років відділ очолювала викладач Чикунова Ніна Анатоліївна. З 1997р. відділ працює у наступному складі викладачів Голентус Алла Іванівна (зав.ПЦК), Лелікова Юлія Миколаївна, яка беззмінно працює на відділі протягом 30 років, Слісаренко Наталія Павлівна, Прокопович Вікторія Анатоліївна, Новікова Марина Миколаївна.
Своєю педагогічною діяльністю колектив відділу охоплює студентів чотирьох відділів: "Оркестрові струнні інструменти", "Оркестрові духові інструменти", "Народні інструменти" та "Музичне мистецтво естради".
Щороку під час звітних концертів відділу "Загальне фортепіано" кращі його студенти яскраво демонструють своє володіння фортепіано, що перетворилося для них на другий рідний інструмент. На відділі проводиться й велика просвітницька робота у вигляді тематичних концертів та концертів-лекцій, направлених на розширення музичного кругозору майбутніх фахівців.
Викладачі відділу постійно виконують обов'язки класних керівників академгруп.


Колективи відділу "Фортепіано"

2
Жіночий хор піанистів та теоретиків "Оріана" (керівник К.Фокіна, конц.Т.Кадук)

3

4

5

6

7